Zajímavosti Mitragyna speciosa

Mitragyna speciosa https://www.nejlepsikratom.cz/Semena-KRATOMU-Mitragyna-Speciosa-d36.htm je rostlina, strom, který patří do čeledi mořenovité. Tento strom má žluté květenství a plod podobu tobolky. Původem pochází z oblasti Indočíny a jihovýchodní Asie tam, kde převládají tropické deštné pralesy. Do popředí zájmu se dnes dostává právě pro to, že se z usušených listů produkuje léčivá látka kratom. Kromě léčivých účinků, má ale tento přípravek také účinky podobné drogám. Podle dávky se projeví buď stimulační účinky anebo naopak euforie a utlumení osoby, která látku požije.

kratom

Mitragyna je rostlina za příhodných podmínek stálezelená rostlina. Pokud ale přijde období sucha či jiné nevhodné situace, je to strom opadavý. Pro botaniky je tento strom podle svého vzhledu jednoduše rozpoznatelný. Jako u jiných rostlin je důležité, jak se tento strom zapojuje do místního ekosystému, a co by se stalo, kdyby byl vykácen. Ovšem právě způsob opylování není dobře znám. Předpokládá se, že napomáhá vítr a další běžné přírodní zásahy. Jinak se ale ví, že strom funguje jako potrava pro housenky lišaje Cephonodes hylas a můry Dysaethria quadricaudata.

kratom v pilulkách

Bohužel, jejich způsob života na stromě způsobuje značné škody, jelikož se krmí listy, které jsou po jejich hostině celé prožrané a odumírají. Rostlina by se teoreticky dala pěstovat i v našich podmínkách, ale vyžadovalo by to značnou práci zajistit jí správné podmínky. Rostlina je velmi náchylná na mrazy a vyžaduje dostatečnou zálivku. Jak už bylo zmíněno výše, z jejích listů se vytváří kratom. Látka, která jako legální droga, je v dnešní době oblíbená mezi mládeží a dospívajícími lidmi. Problémem je ovšem to, že se zatím nebyly vytvořeny studie, které by plně mapovaly účinky (i nežádoucí), proto je na místě užívat kratom obezřetně. Právě aby obchodníci kratom přiblížili mladým lidem, je dostupný v různých formách, jako sušenky, pilulky nebo dokonce jako želé.