Vyplatí se dnes koupit elektrický automobil?


Novým typem automobilu, který se objevil již i na našem trhu, je ten elektrický. Je jasné, že se vlády snaží o jejich prosazování, a pravděpodobně dojde v příštích pár desetiletích ke kompletnímu přechodu. Je však otázkou, zda bychom si jej měli koupit již dnes.

 

JistÄ›, je pravdou, že Äím více se jich prodá, tím rychleji půjde jejich vývoj kupÅ™edu a tím rychleji také dojde k výše zmínÄ›nému pÅ™echodu. Na druhé stranÄ› je vÅ¡ak faktem, že tato technologie má doposud své mouchy.

 

dobíjení elektrického automobilu

 

Příkladem může být síť dobíjecích stanic, která doposud není tak hustá, jak by bylo potÅ™eba. I zde se vÅ¡ak situace pomalu zaÄíná zlepÅ¡ovat, jak je elektrických automobilů na silnicích Äím dál více a požadavky jejich majitelů rostou.

 

S tím souvisí i relativnÄ› nízký dojezd, který znamená, že musíme vůz dobíjet v podstatÄ› pÅ™i každé příležitosti, což zabere urÄitý Äas. A komu by se chtÄ›lo trávit hodiny u dobíjecí stanice Äekáním, než bude baterie plnÄ› nabitá?

 

zákaz prodeje klasických aut se blíží

 

Baterie je v souÄasnosti dalším ohniskem problému. Navzdory povÄ›stem sice nevzplane tak Äasto, jak by se mohlo zdát, problém je vÅ¡ak její pomÄ›rnÄ› krátká životnost. Ta je v průmÄ›ru deset let, pÅ™i hojném používání o nÄ›co ménÄ›. NáslednÄ› je nutné ji vymÄ›nit, pÅ™iÄemž výmÄ›na je dnes velmi drahá – stojí v podstatÄ› téměř tolik, jako nový automobil.

 

Za tÄ›chto podmínek je tedy jasné, že elektrický vůz není vhodný pro každého. Proto je dobré si jeho koupit dobÅ™e rozmyslet. JistÄ›, plánuje se zákaz prodeje automobilů se spalovacím motorem v horizontu nÄ›kolika let, avÅ¡ak je potÅ™eba se ptát, zda se skuteÄnÄ› vyplatí jej koupit už teÄ.

 

Zdá se, že zdaleka nejlepším Å™eÅ¡ením je dnes jeÅ¡tÄ› poÄkat, než se technologie zdokonalí a cena elektromobilů klesne. Pak se stanou dostupnÄ›jšími a budou také spolehlivÄ›jší, tedy pÅ™esnÄ› to, co od auta požadujeme. Prozatím je vÅ¡ak vhodné si vystaÄit s tím klasickým.