Těžce na cvičišti, lehce na bojišti

Většina dospívajících se těší na svou první občanku, následně pak po dovršení osmnácti let věku také na to, až dostanou řidičák. Tomu však předchází lekce v autoškole a úspěšné vykonání potřebných testů a zkoušek. Jak aktuálně autoškola a testy probíhají a co je potřeba před získáním řidičského oprávnění zařídit?
řídící jednotka
V prvé řadě je důležitý věk, pro řidičský průkaz skupiny B, tedy k řízení osobního automobilu, je to dovršení osmnácti let věku. V této době, můžeme navštívit autoškolu a zapsat se k lekcím. Určitě je vhodné vybrat autoškolu kvalitní a nesnažit se nic uspěchat. Do autoškoly přicházíme s žádostí o vydání řidičského průkazu a potvrzením lékaře o způsobilosti k řízení motorového vozidla, jež je součástí této žádosti. Výuka v autoškole je rozdělena na teoretické hodiny a praktické lekce řízení.

Teoretická příprava zahrnuje informace ohledně technického stavu vozidla, řízení, dopravních předpisů a nelze opomenout také zdravotnickou průpravu.

Praktické nácvikyřízení probíhají v zákonem stanoveném rozsahu 28. hodin. Jsou formou nácviku na trenažeru nebo na cvičišti, kde se žáci učí ovládání vozidla a jeho uvedení do pohybu a dále pak jízdu automobilem s učitelem v provozu.

Po splnění předepsaných hodin teorie i praxe následují závěrečné zkoušky. Ke zkouškám přihlásí žáka autoškola a jsou pod dozorem zkušebního komisaře dopravního odboru.

Zkouškyprobíhají nejprve formou písemného testu, zaměřeného na dopravní předpisy, provoz a údržbu vozidla. Následně je na řadě ústní zkoušení, týkající se znalostí z údržby a ovládání vozidla a na závěr je nutné vykonat praktickou zkoušku z řízení vozidla. Pro absolvování praktické zkoušky musí žák úspěšně zvládnout písemný test.
dokončení řidičáku
Za vykonání zkoušky se platí správní poplatek ve výši 700 Kč.
Po úspěšném absolvování všech částí závěrečné zkoušky, lze požádat u příslušného dopravního odboru o vydání řidičského průkazu. Za žádost se platí poplatek ve výši 50 Kč a je nutno doložit také aktuální fotografii. Hotový doklad obdržíte zpravidla do 20 dnů od podání žádosti.