Postrádáte novou pracovní sílu?

Řada ekonomických subjektů zaměřených na výrobu se v posledních letech potýká se zvyšujícím se nedostatkem běžných pracovníků i s problémy s obsazováním odbornějších pozic.

Důvodem je především neustále se zvyšující úroveň obecné vzdělanosti tuzemských uchazečů o zaměstnání, přetrvávajícím nezájem o nižší technické a řemeslné obory, u nichž panuje přesvědčení o nízkém platovém ohodnocením a implicitně tedy nedostatek uchazečů o konkrétní pozice v nižší platové kategorii.

Nábor pracovníků do výroby je tak o něco složitější než nábor zaměstnanců na klasické administrativní pozice, jelikož zaměstnavatelé musí takové pracovníky složitě hledat.

dělník v obleku

Řešením dané situace pak bývá zaměstnávání cizinců (zejména se zemí s nižší životní úrovní), které však vyžaduje relativně náročné procesní a administrativní úkony.

Zaměstnávání cizinců ve výrobě

Pozice pracovníků ve výrobě nejsou standardně považovány za lukrativní, ať už se jedná o klasickou dělnickou nebo odbornější pozici vyžadující specifickou kvalifikaci. Dlouhodobě tak v této oblasti přetrvává mezi uchazeči o zaměstnání z tuzemska nezájem o dané pozice, který kompenzován zaměstnáváním cizinců.

Nábor cizinců může mít ovšem několik podob, přičemž zásadní rozdíly lze nalézt především mezi náborem zaměstnanců ze zemí Evropské unie a z ostatních států. U zaměstnávání pracovníků ze zemí EU jsou nábor i vlastní realizace pracovní činnosti zatíženy mnohem jednodušší administrativou, platí však pravidlo, že ani tito uchazeči o zaměstnání obvykle nemají o zmíněné pozice ve výrobě zájem.

Pracovníci do výroby jsou tak najímání převážně ze zemí mimo EU, což pro zaměstnavatele představuje nutnost orientovat se v daných legislativních požadavcích.

dělník na stavbě

Jak získat pracovníka ze zahraničí

Zahraniční pracovníci, kteří mají zájem o práci v tuzemsku na pozicích ve výrobě, pocházejí zpravidla z méně rozvinutých zemí, resp. ze zemí s nižší standardní životní úrovní.

Vzhledem k uvedenému trendu přetrvávajícího nezájmu o tyto pozice ze strany tuzemských uchazečů či cizinců ze zemí EU přistoupily orgány České republiky ke zjednodušení administrativy pro zaměstnávání pracovníků přicházejících ze států, které jsou v tomto ohledu využívány nejčastěji.

Jedná se o speciální režimy zaměstnávání cizinců z Ukrajiny, Filipín, Mongolska, Srbska a dalších. I v těchto režimech však nábor zaměstnanců ze zahraničí vyžaduje splnění specifikovaných procesních kroků a následného vykazování či obnovování povolení k pobytu za účelem výkonu zaměstnání.

Chybí-li vám zaměstnanci ve výrobě a dlouhodobě se potýkáte s problémem obsazování dělnických pozic i pozic s požadavkem na odbornou kvalifikaci, představuje zaměstnávání cizinců z uvedených zemí běžné řešení. Náročnou administrativu a komunikaci s úřadu od náboru až po úkony spojené s obnovováním povolení můžete přenechat agentuře IRS Czech, která vám poskytne nejen poradenství v dané oblasti, ale také komplexní služby, v jejichž rámci bude zpracována veškerá související agenda.