Internetové bankovnictví je pohodlné!

Tomuto způsobu bankovnictví se také říká online bankovnictví či e-banking. Jedná se tedy, jak bylo uvedeno o nejoblíbenější metodu obsluhování bankovního účtu a kontaktu zákazníka s bankou. A není tedy divu, když stačí webové rozhraní v počítači.  Dříve bylo jediným způsobem přímého bankovnictví, bez nutnosti navštívit pobočku, telefonní bankovnictví.
Do banky se pak lze připojit také pomocí prohlížeče v mobilním telefonu, což se pak nazývá WAP banking.

peníze

Rozvoj internetového bankovnictví rozvinul velmi rychle informační a komunikační technologie v posledních letech, protože komunikace mezi klientem a banku musí probíhat bez fyzické přítomnosti zákazníka v bance, nepřetržitě tak zvaně 24/7 a proto bylo potřeba vyřešit všechny technické záležitosti kolem osobních údajů, bezpečnosti a dalších faktorů, které ovlivňují právě tuto službu.

V čem vám služby internetového bankovnictví mohou pomoci?
·         Spravovat své bankovní účty
·         Zjišťovat aktuální zůstatky na účtu
·         Zadávat jednorázových platebních příkazů k úhradě
·         Zadávat trvalých příkazů k úhradě
·         Nastavit inkaso

V čem je výhoda internetového bankovnictví pro zákazníka?
·         Rychlý přístup prakticky odkudkoli
·         Snadný a bezplatný přístup
·         Nižší poplatky za další služby (příkazy, atd..)
·         Možnost zadávání příkazů k platbě v kteroukoli hodinu

Rizika či nevýhody internetového a mobilního bankovnictví ale také existují:
·         Bezpečnostní riziko

◦   Nezabezpečené přístupy
Největší riziku je to, že se budete přihlašovat z nedostatečně zabezpečeného počítače přes běžné internetové spojení. Většina bank však už v této chvíli funguje se zabezpečeným šifrovaným spojením přes https protokol a soubor internetových klíčů uložených v počítači klienta a na serveru banky. Dále je samozřejmě přístup chráněn speciální autorizací, když zákazníci zpravidla u přístupu do banky zadávají ještě například SMS zaslanou banku na předem zadané telefonní číslo.

klíč

◦   Slabá hesla
I přes neustálé upozorňování na všech veřejných kanálech, stále si Češi hlesla zadávají slabá a pravidelně si je nemění.
◦   Zneužití dokladů, falšované doklady
Dalším rizikem je, že při zakládání účtů online si banka v některých případech nemá možnost dostatečně ověřit údaje, protože takto online zakládané účty se zpravidla ověří jenom kurýrem, který nahlédne do dokladů a dále již neřeší jejich pravost, protože k tomu nemá ani další nástroje.