Halogenidové výbojky se uplatňují při osvětlení přechodů pro chodce

Před několika lety se v této souvislosti začaly instalovat ve Velké Británii první doplňková světla na přechodech pro chodce, které jsou označeny bílými pruhy – „zebrou“. Tyto nebezpečné úseky, většinou na méně přehledných místech, se osvětlují výkonnými světelnými zdroji s rozdílnou, většinou studenou, teplotou chromatičnosti, aby byly dostatečně odlišeny a zvýrazněny vůči svému okolí.

lampy ve sněhu

Vyššímu jasu se lidské oko přizpůsobí velice rychle

Je vědecky prokázáno, že se poměrně snadno přizpůsobí lidský zrak vyššímu jasu při přechodu z nižšího, než naopak – z vyššího do nižšího. Z toho důvodu je vhodné osvítit nebezpečné dopravní úseky a exponovaná místa potenciálního střetu vozidla s lidmi světly s vyšším jasem, než jaký má okolní veřejné osvětlení.
Na základě těchto poznatků bylo realizováno v České republice již několik desítek přechodů, zejména v oblastech s hustým dopravním provozem. Zpravidla šlo o halogenidové výbojky o příkonu 150 a 250 W , které poměrně ostře kontrastovaly se stávajícími sodíkovými vysokotlakými výbojkami. Světlo rozptýlených sodíkových par má obecně nižší jas a nepovažuje se za příliš bezpečné z hlediska silničního provozu v místech zvýšeného pohybu chodců.

okno domu

Montáž musí probíhat pod dohledem odborníka

Montáž doplňkových svítidel halogenidovou výbojkou by měla být provedena za odborné asistence světelného technika, který posoudí a zaměří tzv. pozitivní a negativní kontrast. V pozitivním kontrastu světlo působí ve směru jízdy přijíždějícího vozidla a negativní kontrasty mohou z protisměru řidiče nepříjemně oslňovat. Svítidla se montují na obě strany vozovky a záleží tedy vždy na úhlu sklonu světelného zdroje.

veřejné osvětlení

Přechody pro chodce je nutno brát v úvahu jako jedno z nejnebezpečnějších míst už vzhledem k tomu, že je nejvíce chodců paradoxně sraženo právě zde. Někteří z nich se chovají obezřetně, ale zejména v nočních hodinách neukáznění chodci vbíhají do vozovky v nevhodnou chvíli, takřka těsně před vozidlo. Kvalitní osvětlení může v takovém případě zabránit střetu v dostatečném předstihu, kdy řidič spatří člověka ještě ve chvíli, kdy se pohybuje na chodníku.